Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Themabijeenkomst 'betaald offreren'
Op 28 maart 2001 vond de themabijeenkomst 'betaald offreren' plaats over nut en noodzaak van betaald offreren in de groene sector. Inleiders waren:
J.W. van Nouhuys, Hoofdkantoor Rijkswaterstaat
F. ten Thij, Resource Analysis
U. Uiterwijk, Projectbureau Maasvlakte Rotterdam
W. Waardenburg, Bureau Waardenburg