Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Themabijeenkomst 'werken met groen en rood'
Op 19 januari 2005 organiseerden het Netwerk Groene Bureaus en de Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen een themabijeenkomst over werken met groen en rood. Aan de bijeenkomst, alleen toegankelijk voor leden, namen 32 personen deel.
Stedenbouwkundigen, planologen, ecologen en landschapsarchitecten werken regelmatig samen in projecten waarbij rood en groen aan de orde zijn. NGB en BNSP organiseerden gezamenlijk een themabijeenkomst om de ervaringen te evalueren die bij het projectgewijs samenwerken worden opgedaan. Doel van de bijeenkomst was het inventariseren van succes- en faalfactoren bij de samenwerking en het identificeren van eventuele structurele drempels voor effectieve samenwerking. Sprekers waren:
Stan van Esdonk (Croonen Adviseurs)
Martijn Veen (Bureau Waardenburg)
Onno de Vries (DHV)
Dagvoorzitter: Hans Waardenburg (bureau Waardenburg, voorzitter NGB)

Voor de deelnemerns zijn hier de bijdragen van de sprekers, de samenvatting van de discussie en de deelnemerslijst beschikbaar.