Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Op 23 januari 2002 werd een themabijeenkomst over de habitat- en vogelrichtlijn gehouden onder de titel: "een goed en verantwoord gebruik van de Habitatrichtlijn in de praktijk van advisering". Inleidingen werden gehouden door adviesbureaus, soortenbeschermingsorganisaties en Alterra

De Habitat- en Vogelrichtlijn staan sterk in de belangstelling van beschermingsorganisaties, ruimtelijke ordenaars bij de overheid, projectontwikkelaars en burgers. Adviesbureaus worden voor verschillende vragen ingeschakeld bij de toepassing van de Habitat- en Vogelrichtlijn: de aan- of afwezigheid van soorten afdoende vaststellen, de invloed van ingrepen vaststellen, (bij projecten van 'groot maatschappelijk belang') de mogelijkheden van compensatie aangeven, zorgen voor een tijdige inbreng van de kennis in procedures en plannen, omgaan met contra-expertise, begeleiding van lokale groepen plaats die -terecht of onterecht- een beroep willen doen op de Habitatrichtlijn. Daarbij doen zich vragen en keuzen voor die van belang zijn voor een maatschappelijk verantwoorde toepassing van de richtlijn.