Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Op 1 april 2003 werd in het Stadskasteel Oudaen in Utrecht de themabijeenkomst 'natuurcompensatie in de adviespraktijk' gehouden. Ongeveer 45 deelnemers werden bijgepraat door sprekers van Alterra, DHV, Dienst Weg- en Waterbouw, Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland. Uitgangspunt en doel van het compensatiebeleid van de provincie Zuid-Holland werden toegelicht. Vanuit adviesbureaus werd aangegeven hoe compensatie in het proces van planvorming kan worden ingepast (benadering van compensatie als maatschappelijk vraagstuk, wie betrek je erbij, hoe doe je dat) en hoe compensatie concreet bepaald wordt (welke natuur moet ontwikkeld worden). DWW belichtte de uitvoerbaarheid van compensatieplannen door de compensatieplichtige evenals de uiteindelijke natuurresultaten van uitgevoerde compensatieplannen. Het nut van compensatie werd bediscussieerd. Opvallend was dat systematische monitoring van natuurcompensatie niet plaatsvindt en dat vaak sprake is van een 'sigaar uit eigen doos' in plaats van echte compensatie. Voor de deelnemers was achtergrondinformatie aanwezig.