Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Themabijeenkomst RIZA - Netwerk Groene Bureaus
Op 29 mei 2001 vond de themabijeenkomst RIZA - Netwerk Groene Bureaus plaats over de ontwikkelingen in het ecologisch onderzoek bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling en het beheer van de Oostvaardersplassen.
Inleidingen van Harry Hosper, Tom Buijse, Hugo Coops en Pery Cornelissen (RIZA) en Sjoerd Dirksen (Bureau Waardenburg) boden veel stof voor discussie, o.m. over:

* de vakinhoudelijke ontwikkelingen bij het achtergrondonderzoek van het RIZA
* de toekomstige vragen vanuit beleid en beheer
* de relatie tussen RIZA en groene adviesbureaus

Voor een van de besproken onderzoeksbehoeften wordt de mogelijkheid voor samenwerking verkend. Dit type bijeenkomsten blijkt nuttig te zijn en zullen ook in de toekomst gehouden worden.