Afdrukken
Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het Netwerk organiseert themabijeenkomsten met leden, opdrachtgevers en overheden over actuele ontwikkelingen in beleid en beheer. Vanuit het perspectief van de adviesbureaus worden ontwikkelingen belicht en bediscussieerd. Ook biedt het Netwerk de mogelijkheid om in informele sfeer te praten over de praktijk van alledag en zo van elkaar te leren.

Op themabijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod.

Bijeenkomsten in 2022:

Bijeenkomsten in 2021:

Bijeenkomsten in 2020:

Themabijeenkomsten in 2019:
Themabijeenkomsten in 2018: Themabijeenkomsten in 2017:

Themabijeenkomsten in 2016:

Themabijeenkomsten in 2015:

Themabijeenkomsten in 2014:

Themabijeenkomsten in 2013:

Themabijeenkomsten in 2012:

Themabijeenkomsten in 2011:

Themabijeenkomsten in 2010:

Themabijeenkomsten in 2009:

Themabijeenkomsten in 2008:

Themabijeenkomsten in 2007:


In eerdere jaren werden themabijeenkomsten gehouden over de Natuurbeschermingswet, de  Kaderrichtlijn water. betaald offeren, de reconstructie, ecologisch onderzoek bij het RIZA, Habitatrichtlijn, natuurcompensatie, Flora- en faunawet, werken met groen en rood en over over ontheffingverlening voor de Flora- en faunawet.


 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden