Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

NGB-themabijeenkomst 'soortenstandaards' 13 november 2012

Themabijeenkomst 'werken met groen en rood'
Op 19 januari 2005 organiseerden het Netwerk Groene Bureaus en de Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen een themabijeenkomst over werken met groen en rood. Aan de bijeenkomst, alleen toegankelijk voor leden, namen 32 personen deel.
Stedenbouwkundigen, planologen, ecologen en landschapsarchitecten werken regelmatig samen in projecten waarbij rood en groen aan de orde zijn. NGB en BNSP organiseerden gezamenlijk een themabijeenkomst om de ervaringen te evalueren die bij het projectgewijs samenwerken worden opgedaan. Doel van de bijeenkomst was het inventariseren van succes- en faalfactoren bij de samenwerking en het identificeren van eventuele structurele drempels voor effectieve samenwerking. Sprekers waren:
Stan van Esdonk (Croonen Adviseurs)
Martijn Veen (Bureau Waardenburg)
Onno de Vries (DHV)
Dagvoorzitter: Hans Waardenburg (bureau Waardenburg, voorzitter NGB)

Voor de deelnemerns zijn hier de bijdragen van de sprekers, de samenvatting van de discussie en de deelnemerslijst beschikbaar.
Op 23 januari 2002 werd een themabijeenkomst over de habitat- en vogelrichtlijn gehouden onder de titel: "een goed en verantwoord gebruik van de Habitatrichtlijn in de praktijk van advisering". Inleidingen werden gehouden door adviesbureaus, soortenbeschermingsorganisaties en Alterra

De Habitat- en Vogelrichtlijn staan sterk in de belangstelling van beschermingsorganisaties, ruimtelijke ordenaars bij de overheid, projectontwikkelaars en burgers. Adviesbureaus worden voor verschillende vragen ingeschakeld bij de toepassing van de Habitat- en Vogelrichtlijn: de aan- of afwezigheid van soorten afdoende vaststellen, de invloed van ingrepen vaststellen, (bij projecten van 'groot maatschappelijk belang') de mogelijkheden van compensatie aangeven, zorgen voor een tijdige inbreng van de kennis in procedures en plannen, omgaan met contra-expertise, begeleiding van lokale groepen plaats die -terecht of onterecht- een beroep willen doen op de Habitatrichtlijn. Daarbij doen zich vragen en keuzen voor die van belang zijn voor een maatschappelijk verantwoorde toepassing van de richtlijn.
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden