Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Richtlijn - Veilig en gezond werken - Netwerk Groene Bureaus 25 jan 2016

Richtlijn - Veilig en gezond werken - Netwerk Groene Bureaus 25 jan 2016
Richtlijn - Veilig en gezond werken - Netwerk Groene Bureaus 25 jan 2016
File Size:
888.82 kB
Date:
21 februari 2016


De richtlijn 'Veilig en gezond werken' van het Netwerk Groene Bureaus bevat een veiligheidsprotocol, een checklist met risico’s en maatregelen, en een achtergronddocument. De richtlijn kent drie type maatregelen. Maatregelen die bindend zijn voor alle leden, maatregelen waarvan alleen goed gemotiveerd af te wijken is en maatregelen die naar eigen inzicht toe te passen zijn. Veldwerk bijvoorbeeld geeft risico's voor besmetting met tetanus, Q-koorts, ziekte van Weil, vossenlintworm, hantavirus en Lyme. Preventieve maatregelen daarvoor zijn onder meer inentingen en specifieke kleding. Onderzoek in oude gebouwen geeft risico op verwonding door bouwkundige gebreken. Ook voor andere werkzaamheden zijn risicovolle situaties en maatregelen opgenomen. De richtlijn is opgesteld door de werkgroep 'Veilig werken' van het Netwerk Groene Bureaus.
 
 
Powered by Phoca Download