Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Opdrachtgevers vinden bij het Netwerk Groene Bureaus adviesbureaus die naast het dagelijks werk nadrukkelijk bezig zijn met de kwaliteit van hun producten en met de kwaliteit van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De leden van het Netwerk Groene Bureaus

  • hebben medewerkers met een opleiding op HBO of academisch niveau of die op vergelijkbaar niveau functioneren,
  • bestaan langer dan  twee jaar en
  • adviseren conform de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus,

Het bestuur toetst de kwaliteit van zijn leden: jaarlijks worden tien willekeurig gekozen leden aan de hand van drie rapportages en cv's intercollegiaal getoetst op basis van criteria die zijn ontleend aan de gedragscode. Bureaus die zich voor het lidmaatschap aanmelden, worden op dezelfde wijze getoetst. Bij positief resultaat wordt de aanmelding aanvullend voorgelegd aan de leden die op grond van hun ervaring met het bureau bezwaar kunnen maken indien het bureau niet zou voldoen aan de gedragscode.

Het Netwerk Groene Bureaus heeft als onderdeel van kwaliteitsbevordering een klachtenprocedure die open staat voor opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

Aanspreekpunt voor de branche

Opdrachtgevers kunnen het Netwerk benutten als centraal aanspreekpunt voor de branche van groene bureaus en daar ook informatie over de branche krijgen. Opdrachtgevers krijgen van het Netwerk feed back op hun proces van aanbesteding in de groene markt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brochure en de jaarverslagen (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 20112010).