Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

4 april 2018

Voor architecten is 'natuurinclusief ontwerp' vooral werken volgens circulaire principes, voor ecologen en landschapsarchitecten is 'natuurinclusief ontwerp' ruimte bieden aan biodiversiteit en ecologische processen. Architecten streven naar duurzaamheid maar daarbinnen neemt biodiversiteit echter (nog) geen plaats in zoals bijvoorbeeld energie dat wel doet. Samenwerking tussen deze disciplines biedt ongekende kansen op een natuurinclusieve omgeving. 

Ervaring wijst uit dat samenwerking tussen architecten, landschapsarchitecten en ecologen in de voorfase van een project sterk bijdraagt aan de leefomgevingskwaliteit (voor gezondheid, beleving, wonen, werken, biodiversiteit) en aan het voorkomen van vertraging van projecten als gevolg van natuurwetgeving. Tijdige communicatie tussen disciplines en met de opdrachtgever is de sleutel voor natuurinclusief ontwerp. Gezamenlijk ontwerpen is cruciaal, evenals het stimuleren van integraliteit van opdrachtverlening.

Op de bijeenkomst 'Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging' (6 maart 2018) discussieerden architecten, landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en ecologen met elkaar over natuurinclusief ontwerp. Met Jort de Bosch Kemper (voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus; Bureau Viridis) als dagvoorzitter, presenteerden architecten Hans Goverde (Kraaijvanger Architects), Hans Hammink (Architekten Cie), Jeroen van Schooten (Team V Architectuur) en Elwin de Vink (Donkergroen) natuurinclusieve projecten. Architect Mathias Lehner (lehner gunther) besprak het natuurinclusief ontwerp van steden. Ecoloog Anna Schwab (BügelHajema) sprak over samenwerking tussen disciplines binnen een stedenbouwkundig bureau en architect Hans Goverde (Kraaijvanger Architects) over samenwerking tussen bureaus met verschillende disciplines.

Landschapsarchitect Harro Wieringa (Witteveen+Bos) ging in op de maatschappelijke motivatie en ecoloog Margreet ter Steege (Buro Bakker) op regelgeving als motivatie voor natuurinclusief ontwerp.
Deelnemers werkten deze thema's in parallelsessies verder uit. Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw), Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis), Hans Hammink (de Architekten Cie) en Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect) maakten in de afsluitende paneldiscussie de balans op.

De BNSP (www.bnsp.nl), NGB (www.netwerkgroenebureaus.nl) en NVTL (www.nvtl.nl) organiseerden deze dag die werd aanbevolen door de BNA (www.bna.nl).

Op www.netwerkgroenebureaus.nl/impressienatuurinclusief is de impressie van de bijeenkomst van 6 maart 2018 in Amersfoort beschikbaar. Daarin zijn het programma, de samenvatting van de paneldiscussie, het overzicht van de deelnemers, informatie over de sprekers en een aantal presentaties opgenomen.


Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden