Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

26 feb 2016

Leden van het Netwerk Groene Bureaus werken vanaf nu onder een gemeenschappelijke  veiligheidsrichtlijn. Deze richtlijn bundelt de ervaringen van de adviesbureaus met werken onder risicovolle omstandigheden, ter voorkoming van bijvoorbeeld ziekten en ongevallen. Toepassing van de richtlijn is als verplichting opgenomen in de gedragscode van het Netwerk.

De richtlijn 'Veilig en gezond werken' bevat een veiligheidsprotocol, een checklist met risico’s en maatregelen, en een achtergronddocument. De richtlijn kent drie typen maatregelen. Maatregelen die bindend zijn voor alle leden, maatregelen waarvan alleen goed gemotiveerd af te wijken is en maatregelen die naar eigen inzicht toe te passen zijn. Veldwerk bijvoorbeeld geeft risico's voor besmetting met tetanus, q- koorts, ziekte van Weil, vossenlintworm, hantavirus en Lyme. Preventieve maatregelen daarvoor zijn onder meer inentingen en specifieke kleding. Onderzoek in oude gebouwen geeft risico op verwonding door bouwkundige gebreken. Ook voor andere werkzaamheden zijn risicovolle situaties en maatregelen opgenomen. De richtlijn is opgesteld door de werkgroep 'Veilig werken' van het Netwerk Groene Bureaus.

De richtlijn heeft tot doel vanaf het begin van een project de aandacht op veiligheid te richten. Al tijdens de offertefase is overleg over veiligheid met de opdrachtgever nodig. Afhankelijk van de risicoafweging is een plan ‘Veiligheid en gezondheid’ voor het project noodzakelijk. Onderdeel van de richtlijn is de registratie van (bijna-)ongelukken. Deze ervaringen komen hiermee beschikbaar voor alle leden van het Netwerk. Via een jaarlijkse evaluatie worden opgedane ervaringen en nieuwe inzichten in de richtlijn verwerkt.

De werkgroep 'Veilig werken' van het Netwerk Groene Bureaus bestaat uit Lidia Gerrits (De Groene Ruimte), Pieter Biezenaar (Altenburg & Wymenga), Willem van Esch (Eco-Niche), Reinoud Kleijberg (Arcadis), Miriam Scherpenisse-Gutter (Natuurbalans-Limes Divergens), Margreet ter Steege (Buro Bakker) en Melchior van Tweel (Ecologisch Adviesbureau Van Tweel).

De richtlijn en het meldpunt voor (bijna-)ongelukken zijn te vinden op www.netwerkgroenebureaus.nl.