Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Enkele opleidingen voor ecologisch adviseur en ecologisch onderzoeker

VU Amsterdam
BSc Biologie
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/bachelor/biologie
MSc Ecology
https://vuweb.vu.nl/en/education/master/ecology
Contact voor stages
BSc Stagecoordinator: bachelorstages.bmwbio.beta@vu.nl
MSc Stagecoordinator: james.weedon@vu.nl

Aeres Hogeschool Almere

Toegepaste Biologie
Contact voor stages
r.veldhuizen@aeres.nl

Citaverde College
Natuur, water, recreatie: https://www.citaverde.nl/mbo/opleidingen/opzichter-uitvoerder-groene-ruimte-natuur-water-en-recreatie/
Facebook: https://www.facebook.com/natuuropleiding
Contact voor stages
p.harrewijn@citaverde.nl en https://www.s-bb.nl/bedrijven

HAS Hogeschool
https://haskennisplein.sharepoint.com/sites/wis/opleidingen
Contact voor stages
m.smits@has.nl

HAS Hogeschool
Toegepaste Biologie, Management van de Leefomgeving, Applied Geo-information Science (o.a. maar deze zijn relevant voor werkveld)
Contact voor stages
l.vankouwen@has.nl

HAS Hogeschool
o.a. Toegepaste Biologie
https://www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen
Contact voor stages
g.vanduijvendijk@has.nl

Hogeschool Inholland
Landscape & Environment Management
https://www.inholland.nl/opleidingen/landscape-and-environment-management-voltijd/
Contact voor stages
nick.pruijn@inholland.nl
ton.bezemer@inholland.nl

Hogeschool van Hall Larenstein
Bachelor Diermanagement
Bachelor Bos en Natuurbeheer
Bachelor Milieukunde
Bachelor Management van de Leefomgeving
Bachelor Tuin en Landschap
https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen
Contact voor stages
stages.leeuwarden@hvhl.nl (voor opleidingen Velp wordt het doorgestuurd)

Hogeschool Van Hall Larenstein
Opleiding Bos - en natuurbeheer , specialisatie Toegepaste Ecologie
https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/Bos+en+natuurbeheer/specialisaties-content/toegepaste-ecologie.html
Contact voor stages
stages.velp@hvhl.nl
(026) 369 56 70
stages.leeuwarden@hvhl.nl
(058) 284 64 14

Van Hall Larenstein
Opleiding Bos en Natuurbeheer.
www.hvhl.nl
Contact voor stages
jos.wintermans@hvhl.nl

Aeres MBO Almere
Toegepaste Biologie met uitstroomprofiel Ecoloog, Adviseur Leefomgeving, Onderzoeker leefomgeving, Wildlife & Nature https://www.aeresmbo.nl/almere/ons-opleidingsaanbod/toegepaste-biologie
Contact voor stages
m.sloetjes@aeres.nl
r.vink@aeres.nl

Aeres MBO Ede
https://www.aeresmbo.nl/ede/ons-opleidingsaanbod/toegepaste-biologie
Contact voor stages
m.beukenkamp@aeres.nl

Curio
Onderzoeker, adviseur leefomgeving / milieuinspectie en -onderzoek: https://www.curio.nl/mbo/opleidingen/milieuinspectie/
Urban green development:
https://www.curio.nl/mbo/opleidingen/urban-green-development/
Contact voor stages
k.braber@curio.nl

Helicon MBO Den Bosch - opleidingen Natuur & Milieu onderzoek en inspectie
Zie Helicon.nl; onder meer Onderzoeker Leefomgeving en Adviseur Leefomgeving (voorheen Onderzoeker Natuur & Milieu en Milieu-inspecteur).
Contact voor stages
Via s-bb. Zie stagemarkt.nl
Kwalificatiedossier "Advies en onderzoek leefomgeving" (Crebonr. 23234) met kwalificaties "Onderzoeker leefomgeving" (Crebonr. 25581) en "Adviseur leefomgeving" (Crebonr. 25582)

Helicon MBO Velp
Bos- en Natuurbeheer: https://www.helicon.nl/mbo/opleidingen/!/117/bos-en-natuurbeheer/
Eco & Wildlife: https://www.helicon.nl/mbo/opleidingen/!/88/eco-en-wildlife/
Onderzoeker Natuur & Milieu: https://www.helicon.nl/mbo/opleidingen/!/110/onderzoeker-natuur-en-milieu/
Contact voor stages
info.mv@helicon.nl
r.devrijer@helicon.nl