Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

9 sept 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 16 oktober 2013 een themabijeenkomst over 'Procesgericht natuurbeheer'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus en deelnemers aan het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN).

2 sept 2103

Het Netwerk Groene Bureaus is een ledenwerfactie gestart om de kracht van de vereniging verder te vergroten. Het Netwerk verbindt al tweederde van de ecologische adviseurs die bij Nederlandse adviesbureaus werken. In 2013 kunnen bureaus, indien zij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Netwerk, lid worden zonder inschrijfgeld te betalen.

Via 'leden werven leden' worden bureaus uitgenodigd zich aan te melden voor het lidmaatschap. Op dit moment zijn tweemaal zoveel aanvragen in behandeling dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

24 juni 2013

De rijksoverheid nodigde maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden afgelopen zaterdag 22 juni 2013 uit om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven. NGB voorzitter Johan Burger nam deel aan de Natuurtop. Vóór de Natuurtop lanceerde de staatssecretaris het pamflet 'Vooruit met Natuur'.

17 juni 2013

Het Netwerk Groene Bureaus neemt deel aan de Natuurtop van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken op zaterdag 22 juni 2013. De rijksoverheid nodigt daarbij maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden uit om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven.

16 april 2013

In maart 2013 is een pilot van start gegaan, waarbij de leden van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) gebruik kunnen maken van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Binnen deze pilot krijgt men direct toegang tot de gegevens in de databank, waarin meer dan 60 miljoen waarnemingen van planten en dieren zijn opgeslagen.

27 maart 2013

De Gegevensautoriteit Natuur heeft het geactualiseerde ‘Vleermuisprotocol 2013’ vastgesteld. Het protocol is de standaard voor onderzoek naar soorten, aantallen en gebiedsfuncties van vleermuizen. Het beschrijft het vooronderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen. Het protocol is aangepast naar de meest recente wetenschappelijke inzichten, na evaluatie in de periode december 2012 tot maart 2013.