Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

21 mei 2014

Het Netwerk Groene Bureaus onderschrijft het belang dat de Natuurvisie hecht aan een open lerend kennisnetwerk. Het Netwerk wil via het Uitvoeringsprogramma van de Natuurvisie bijdragen aan dit kennisnetwerk. Het Uitvoeringsprogramma dient te corrigeren dat de Natuurvisie voorbij ziet aan de maatschappelijke waardering voor natuur als ‘waarde op zich’.

17 april 2014


De Natuurvisie van staatssecretaris Sharon Dijksma geeft de goede beleidsrichting voor de lange termijn. Om natuur verder maatschappelijk te verankeren is synergie met alle maatschappelijke belangen essentieel. De gestelde doelen vragen een grote inzet waarbij goed onderbouwde afwegingen tussen maatschappelijke belangen nodig blijven. Dit stelt de branche van groene adviesbureaus op basis van zijn ervaring met deze aanpak.

16 april 2014

InnovatieNetwerk en het Netwerk Groene Bureaus (NGB) organiseerden in Amersfoort een themadag over Tijdelijke Natuur. 's Middags waren er acht workshops met concrete projecten. Het NGB is de brancheorganisatie van ecologische adviesbureaus. "Het NGB ziet de maatschappelijke betekenis van tijdelijke natuur", zegt Johan Burger, voorzitter Netwerk Groene Bureaus.

 13 febr 2014

De jaarlijkse ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus gaf richting aan de verdere ontwikkeling van het Netwerk als brancheorganisatie. Discussies leverden veel inspirerende ideeën om de komende jaren verder te kunnen werken aan de kwaliteit van advisering, kennisuitwisseling, belangenbehartiging en elkaar leren kennen. Aanbevelingen van werkgroepen werden omgezet in beleid van de brancheorganisatie.


17 jan 2014

Het Netwerk Groene Bureaus en InnovatieNetwerk organiseren op 5 maart 2014 in Amersfoort een themabijeenkomst over 'Tijdelijke Natuur'. De bijeenkomst is gericht op adviesbureaus.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden