Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

1 mei 2015

Het Netwerk droeg vragen aan voor de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. De agenda bundelt de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op zal gaan richten. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kan de wetenschap bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen?

De ervaringen van de leden van het Netwerk zijn inspiratie voor vragen op veel gebieden, varierend van de relatie tussen mens en natuur tot de cultuur bij aanbestedingen.

29 april 2015

Op dinsdag 12 mei 2015 organiseren de Gemeente Amsterdam en het Netwerk Groene Bureaus een interactieve kennisdag 'Ecologische verbindingen en natuur IJmeerkust - IJburg' over het realiseren van ecologische verbindingen in een stedelijke omgeving. Niet alleen de aanleg staat centraal, maar ook het behoud, de ontwikkeling en het beheer van deze nieuwe natuur (assetmanagement).

9 april 2015

Toetsing van ‘zittende’ leden op kwaliteit en agendering van ontheffingverlening waren in 2014 de opvallendste activiteiten van het Netwerk Groene Bureaus. Hiermee gaf de brancheorganisatie inhoud aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van groene adviesbureaus. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2014.

25 maart 2015

Het Netherlands Quality Agency (NQA) vroeg het Netwerk deel te nemen aan de visitatie van de hbo-bacheloropleiding Toegepaste Biologie bij CAH Vilentum. NQA organiseert en begeleidt visitaties in opdracht van instellingen voor het hoger onderwijs.
Jeroen Koorevaar (Adviesbureau E.C.O. logisch) vertegenwoordigt het Netwerk.

19 maart 2015

Op 23 april 2015 organiseert de NEPROM de Dag van de Projectontwikkeling. NEPROM organiseert deze dag samen met partnerorganisaties waaronder IVBN, BNA, G32, NVM, De Vernieuwde Stad en het Netwerk Groene Bureaus. Als partner draag het Netwerk bij aan een parallelsessie over de waarde van co-creatie met groen in de directe woonomgeving. Leden van het Netwerk kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan deze dag.

15 dec 2014

Op 12 dec 2014 organiseerden Waterschap Rivierenland en het Netwerk Groene Bureaus de themabijeenkomst 'Vormgeven aan waterretentie in het Deltaprogramma 2015'. De bijeenkomst richtte zich op waterretentie voor zoetwatervoorziening en waterveiligheid en op het belang van multifunctionaliteit van gebieden bij de vormgeving van waterretentie. Twintig adviseurs en tien medewerkers van waterschappen (in totaal vijf waterschapen) namen deel.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden