Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

25 maart 2015

Het Netherlands Quality Agency (NQA) vroeg het Netwerk deel te nemen aan de visitatie van de hbo-bacheloropleiding Toegepaste Biologie bij CAH Vilentum. NQA organiseert en begeleidt visitaties in opdracht van instellingen voor het hoger onderwijs.
Jeroen Koorevaar (Adviesbureau E.C.O. logisch) vertegenwoordigt het Netwerk.

19 maart 2015

Op 23 april 2015 organiseert de NEPROM de Dag van de Projectontwikkeling. NEPROM organiseert deze dag samen met partnerorganisaties waaronder IVBN, BNA, G32, NVM, De Vernieuwde Stad en het Netwerk Groene Bureaus. Als partner draag het Netwerk bij aan een parallelsessie over de waarde van co-creatie met groen in de directe woonomgeving. Leden van het Netwerk kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan deze dag.

15 dec 2014

Op 12 dec 2014 organiseerden Waterschap Rivierenland en het Netwerk Groene Bureaus de themabijeenkomst 'Vormgeven aan waterretentie in het Deltaprogramma 2015'. De bijeenkomst richtte zich op waterretentie voor zoetwatervoorziening en waterveiligheid en op het belang van multifunctionaliteit van gebieden bij de vormgeving van waterretentie. Twintig adviseurs en tien medewerkers van waterschappen (in totaal vijf waterschapen) namen deel.

18 nov 2014

Medewerkers van provincies en groene adviesbureaus bespraken op 18 nov 2014 actuele ontwikkelingen bij ontsnippering. Daarbij bleek het toenemend belang van het onderhoud van faunavoorzieningen en van ecologische wegbermen bij ontsnippering. Provincie Noord-Brabant en het Netwerk Groene Bureaus organiseerden deze bijeenkomst voor vijfenzestig deelnemers in samenwerking met het Coördinatiepunt MJPO.

7 oktober 2014

‘Iedereen kan bijdragen aan een gezonde en groene omgeving’

De Levende Tuin wordt een beweging. Daartoe hebben initiatiefnemers Branchevereniging VHG en NL Greenlabel vandaag met een kerngroep van organisaties een eerste stap gezet. Met het ondertekenen van het Manifest De Levende Tuin onderstrepen de partners dat zij zich actief zullen inzetten om consumenten, bedrijven en overheden te overtuigen om duurzame keuzes te maken voor tuinen en andere buitenruimten.

1 okt 2014

Ruimtelijke economische ontwikkelingen ondervinden stagnatie door tekort aan capaciteit en deskundigheid voor ontheffingverlening van de Flora- en Faunawet. Deze situatie kan jaren gaan duren. Het Netwerk Groene Bureaus vraagt staatssecretaris Dijksma de uitvoering van de natuurregelgeving te verbeteren. De komende overdracht van deze taak naar de provincies is riskant.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden