Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

16 april 2014

InnovatieNetwerk en het Netwerk Groene Bureaus (NGB) organiseerden in Amersfoort een themadag over Tijdelijke Natuur. 's Middags waren er acht workshops met concrete projecten. Het NGB is de brancheorganisatie van ecologische adviesbureaus. "Het NGB ziet de maatschappelijke betekenis van tijdelijke natuur", zegt Johan Burger, voorzitter Netwerk Groene Bureaus.

 13 febr 2014

De jaarlijkse ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus gaf richting aan de verdere ontwikkeling van het Netwerk als brancheorganisatie. Discussies leverden veel inspirerende ideeën om de komende jaren verder te kunnen werken aan de kwaliteit van advisering, kennisuitwisseling, belangenbehartiging en elkaar leren kennen. Aanbevelingen van werkgroepen werden omgezet in beleid van de brancheorganisatie.


17 jan 2014

Het Netwerk Groene Bureaus en InnovatieNetwerk organiseren op 5 maart 2014 in Amersfoort een themabijeenkomst over 'Tijdelijke Natuur'. De bijeenkomst is gericht op adviesbureaus.

18 nov 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 6 december 2013 een themabijeenkomst over 'Ecologie in BREEAM-NL'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus.

7 okt 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 7 november 2013 een themabijeenkomst over 'Vernieuwing van het natuurbeleid'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus en medewerkers van provincie en rijksoverheid.

9 sept 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 16 oktober 2013 een themabijeenkomst over 'Procesgericht natuurbeheer'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus en deelnemers aan het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN).