Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

15 juli 2014

Johan Burger (ATKB), Liedewij Haver Droeze (Adviesbureau Haver Droeze), Bas van Leeuwen (secretariaat NGB) en Gwenn van der Schee (Arcadis) publiceerden namens het Netwerk een artikel in ROmagazine (juli 2014) over het Uitvoeringsprogramma van de Natuurvisie. Om natuur verder maatschappelijk te verankeren, is synergie met alle maatschappelijke belangen essentieel. Dat maakt groene adviesbureaus een essentiële schakel bij de uitvoering van de Natuurvisie.

10 juni 2014

Het Netwerk Groene Bureaus vergroot zijn kwaliteitsborging door zittende leden te toetsen op kwaliteit. De huidige borging is gebaseerd op de gedragscode, de klachtenprocedure en toetsing van nieuwe leden. In de beginfase van het Netwerk zijn toetredende bureaus niet getoetst. Dat leidt tot een ongelijke uitgangspositie voor de leden. Daarom, maar ook om de kwaliteit te onderhouden, is toetsing van zittende leden nodig. De eerste resultaten zijn eind 2014 te verwachten.

21 mei 2014

Het Netwerk Groene Bureaus onderschrijft het belang dat de Natuurvisie hecht aan een open lerend kennisnetwerk. Het Netwerk wil via het Uitvoeringsprogramma van de Natuurvisie bijdragen aan dit kennisnetwerk. Het Uitvoeringsprogramma dient te corrigeren dat de Natuurvisie voorbij ziet aan de maatschappelijke waardering voor natuur als ‘waarde op zich’.

17 april 2014


De Natuurvisie van staatssecretaris Sharon Dijksma geeft de goede beleidsrichting voor de lange termijn. Om natuur verder maatschappelijk te verankeren is synergie met alle maatschappelijke belangen essentieel. De gestelde doelen vragen een grote inzet waarbij goed onderbouwde afwegingen tussen maatschappelijke belangen nodig blijven. Dit stelt de branche van groene adviesbureaus op basis van zijn ervaring met deze aanpak.

16 april 2014

InnovatieNetwerk en het Netwerk Groene Bureaus (NGB) organiseerden in Amersfoort een themadag over Tijdelijke Natuur. 's Middags waren er acht workshops met concrete projecten. Het NGB is de brancheorganisatie van ecologische adviesbureaus. "Het NGB ziet de maatschappelijke betekenis van tijdelijke natuur", zegt Johan Burger, voorzitter Netwerk Groene Bureaus.

 13 febr 2014

De jaarlijkse ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus gaf richting aan de verdere ontwikkeling van het Netwerk als brancheorganisatie. Discussies leverden veel inspirerende ideeën om de komende jaren verder te kunnen werken aan de kwaliteit van advisering, kennisuitwisseling, belangenbehartiging en elkaar leren kennen. Aanbevelingen van werkgroepen werden omgezet in beleid van de brancheorganisatie.