Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

12 april 2018

De gedragscode 'Natuurinclusief renoveren' voldoet niet aan de Wet natuurbescherming. Het Netwerk Groene Bureaus had een lange lijst bezwaren tegen de ontwerp-gedragscode. Deze zijn niet allemaal weggenomen bij de goedkeuring door het ministerie van LNV in december 2017. Het NGB geeft zijn leden nu een handelwijze mee om bij toepassing van de gedragscode de instandhouding van beschermde soorten beter te borgen.

4 april 2018

Voor architecten is 'natuurinclusief ontwerp' vooral werken volgens circulaire principes, voor ecologen en landschapsarchitecten is 'natuurinclusief ontwerp' ruimte bieden aan biodiversiteit en ecologische processen. Architecten streven naar duurzaamheid maar daarbinnen neemt biodiversiteit echter (nog) geen plaats in zoals bijvoorbeeld energie dat wel doet. Samenwerking tussen deze disciplines biedt ongekende kansen op een natuurinclusieve omgeving. 

23 dec 2017

Op 6 maart 2018 vindt de themabijeenkomst 'Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging' plaats, georganiseerd door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en aanbevolen door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).
    

22 dec 2017

Op 8 februari 2018 organiseert het Netwerk Groene Bureaus in samenwerking met ELEMENT Advocaten (Annelies Freriks) en Envir-Advocaten (Marieke Kaajan) voor zijn leden een Masterclass 'Provinciale ontheffing- en vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming'.

27 okt 2017

Het dagblad Trouw en het nieuwsblad voor biologen Bionieuws publiceerden artikelen over de reactie van onder meer het Netwerk Groene Bureaus op het ontwerpgoedkeuringsbesluit van het ministerie van EZ over de gedragscode 'Natuurinclusief renoveren'. NPO Radio 2 ging in op de consequenties van de voorgenomen manier van renoveren voor vleermuizen.

17 okt 2017

De NGB-werkgroep ‘BREEAM-NL’ organiseert op woensdag 15 november 2017 het BREEAM mini-event ‘Uitwisselen van en brainstormen over ecologie in BREEAM-NL’. U bent daarvoor van harte uitgenodigd! De locatie is Royal HaskoningDHV in Amersfoort. Inschrijven kan via https://www.netwerkgroenebureaus.nl/breeam-event

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden