Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

22 nov 2018

Voor de NGB-Natuurprijs zijn twaalf inspirerende natuurprojecten genomineerd. Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de prijs op 30 januari 2019 uit.  

Opdrachtgevers vragen soms ecologische adviesbureaus onderzoek te doen op plaatsen waar (sporen van) beschermde soorten als huismussen, steenmarters en vleermuizen vooraf zijn verwijderd of tijdens het onderzoek worden verwijderd. Wat zou een adviesbureau dan kunnen doen?

16 oktober 2018

Het Netwerk Groene Bureaus stelt de NGB-Natuurprijs beschikbaar voor het meest inspirerende natuurproject in 2018. Het NGB laat natuurprojecten zien waar zijn leden trots op zijn, als stimulans voor nieuwe natuurinitiatieven. Voor de selectie van projecten wordt onder meer gekeken naar het provinciaal natuurbeleid.

25 sept 2018

Leden van het Netwerk Groene Bureaus delen opgedane kennis en ervaring via een pagina van het Netwerk Groene Bureaus in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Elk nummer van het tijdschrift bevat een pagina met twee artikelen.

9 juli 2018

Bij één op de twee sloopactiviteiten gaan verblijfplaatsen verloren van beschermde diersoorten zoals vleermuizen, zwaluwen en kerkuilen. Dit leidt tot achteruitgang van biodiversiteit én tot het stilleggen van sloopactiviteiten en overtreding van natuurwetgeving. Daarmee gaat ook draagvlak voor natuur verloren. Bij voorgenomen sloopactiviteiten is hiervoor meer aandacht nodig, zo stelt het Netwerk Groene Bureaus.

4 juli 2018

De arbeidsmarkt voor ecologische adviseurs trekt door de huidige economische groei sterk aan. Na de economische stagnatie komen projectontwikkeling, renovaties voor energiebesparing en investeren in groen weer op gang. Deze activiteiten vragen ecologische begeleiding. Het Netwerk Groene Bureaus signaleert een tekort aan ervaren ecologische adviseurs.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden