Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

8 jan 2019

Voor de NGB-Natuurprijs 2018 nomineerde de jury twaalf natuurprojecten. Posters over deze projecten zijn nu gepubliceerd op https://netwerkgroenebureaus.nl/PostersNGB-Natuurprijs2018. De heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de NGB-Natuurprijs 2018 op 30 januari 2019 uit.

18 dec 2018

Ecologische adviesbureaus werven meer starters op de arbeidsmarkt. Een goede verhouding tussen  junioren, medioren en senioren is voorwaarde voor goede advisering. Met een traineeship wil het Netwerk Groene Bureaus junioren één jaar opleiden om snelle doorgroei naar medior mogelijk te maken. Op 31 december 2019 eindigt de inschrijving voor het traineeship.

22 nov 2018

Voor de NGB-Natuurprijs zijn twaalf inspirerende natuurprojecten genomineerd. Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de prijs op 30 januari 2019 uit.  

Opdrachtgevers vragen soms ecologische adviesbureaus onderzoek te doen op plaatsen waar (sporen van) beschermde soorten als huismussen, steenmarters en vleermuizen vooraf zijn verwijderd of tijdens het onderzoek worden verwijderd. Wat zou een adviesbureau dan kunnen doen?

16 oktober 2018

Het Netwerk Groene Bureaus stelt de NGB-Natuurprijs beschikbaar voor het meest inspirerende natuurproject in 2018. Het NGB laat natuurprojecten zien waar zijn leden trots op zijn, als stimulans voor nieuwe natuurinitiatieven. Voor de selectie van projecten wordt onder meer gekeken naar het provinciaal natuurbeleid.

25 sept 2018

Leden van het Netwerk Groene Bureaus delen opgedane kennis en ervaring via een pagina van het Netwerk Groene Bureaus in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Elk nummer van het tijdschrift bevat een pagina met twee artikelen.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden