Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

30 jan 2019

Vandaag ontving Bureau Waardenburg de NGB-Natuurprijs voor het project 'Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen' uit handen van de heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland. De prijs is ingesteld door het Netwerk Groene Bureaus voor het meest inspirerende project waaraan zijn leden in 2018 hebben gewerkt. Het project 'Bio-morfologische kaart' van Econsultancy kreeg een bijzondere vermelding.

16 januari 2019

De NGB-Natuurprijs 2018 voor het meest inspirerende natuurproject wordt uitgereikt op 30 januari 2019 van 13:30 tot 16:25 uur in Haarlem. De inloop met lunch begint om 12:00 uur.

8 jan 2019

Voor de NGB-Natuurprijs 2018 nomineerde de jury twaalf natuurprojecten. Posters over deze projecten zijn nu gepubliceerd op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/PostersNGB-Natuurprijs2018. De heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de NGB-Natuurprijs 2018 op 30 januari 2019 uit.

18 dec 2018

Ecologische adviesbureaus werven meer starters op de arbeidsmarkt. Een goede verhouding tussen  junioren, medioren en senioren is voorwaarde voor goede advisering. Met een traineeship wil het Netwerk Groene Bureaus junioren één jaar opleiden om snelle doorgroei naar medior mogelijk te maken. Op 31 december 2019 eindigt de inschrijving voor het traineeship.

22 nov 2018

Voor de NGB-Natuurprijs zijn twaalf inspirerende natuurprojecten genomineerd. Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de prijs op 30 januari 2019 uit.  

Opdrachtgevers vragen soms ecologische adviesbureaus onderzoek te doen op plaatsen waar (sporen van) beschermde soorten als huismussen, steenmarters en vleermuizen vooraf zijn verwijderd of tijdens het onderzoek worden verwijderd. Wat zou een adviesbureau dan kunnen doen?

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden