Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

7 juni 2019

De NGB-Natuurprijs 2018, het natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp en de samenloop van soortenbescherming en asbestsanering waren in 2018 onderwerpen waarmee het Netwerk Groene Bureaus partijen samenbracht. Dat jaar kreeg bovendien de toepassing van de Wet natuurbescherming veel aandacht. Het NGB-Jaarverslag 2018 is vandaag gepubliceerd.

26 maart 2019

Op 26 maart 2019 gaf het Netwerk Groene Bureaus (NGB) zijn reactie op het Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet. Het NGB heeft - als brancheorganisatie voor ecologisch onderzoek en advies - het ontwerp beoordeeld vanuit de praktijk van onderzoek en advisering. Het NGB bepleit onder meer provinciale goedkeuring voor omgevingsplannen, een versnelde procedure voor de aanpak van invasieve exoten, een alternatievenoverweging bij goedkeuring gedragscodes en een verduidelijking van de specifieke zorgplicht.

30 jan 2019

Vandaag ontving Bureau Waardenburg de NGB-Natuurprijs voor het project 'Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen' uit handen van de heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland. De prijs is ingesteld door het Netwerk Groene Bureaus voor het meest inspirerende project waaraan zijn leden in 2018 hebben gewerkt. Het project 'Bio-morfologische kaart' van Econsultancy kreeg een bijzondere vermelding.

16 januari 2019

De NGB-Natuurprijs 2018 voor het meest inspirerende natuurproject wordt uitgereikt op 30 januari 2019 van 13:30 tot 16:25 uur in Haarlem. De inloop met lunch begint om 12:00 uur.

8 jan 2019

Voor de NGB-Natuurprijs 2018 nomineerde de jury twaalf natuurprojecten. Posters over deze projecten zijn nu gepubliceerd op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/PostersNGB-Natuurprijs2018. De heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de NGB-Natuurprijs 2018 op 30 januari 2019 uit.

18 dec 2018

Ecologische adviesbureaus werven meer starters op de arbeidsmarkt. Een goede verhouding tussen  junioren, medioren en senioren is voorwaarde voor goede advisering. Met een traineeship wil het Netwerk Groene Bureaus junioren één jaar opleiden om snelle doorgroei naar medior mogelijk te maken. Op 31 december 2019 eindigt de inschrijving voor het traineeship.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden