Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

8 mei 2012

Verbetering van aanbesteding loopt mogelijk een vertraging van twee jaar op. Het Netwerk Groene Bureaus vraagt de Eerste Kamer ervoor te zorgen dat de economische voordelen van een verbeterde aanbestedingsprocedure al per 1 januari volgend jaar te benutten zijn.

Bedrijfsleven en overheid hebben met succes veel tijd en energie geïnvesteerd in een nieuwe Aanbestedingswet met eerlijker concurrentiemogelijkheden en administratieve lastenverlichting voor bedrijven. Dat is nodig om de economische positie van bedrijven, die al onder druk staat, te versterken. Het wegnemen van huidige knelpunten in de aanbesteding zorgt volgens het Netwerk Groene Bureaus ook voor meer plezier in het dagelijkse ondernemerschap.

De Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld over de afstemming van het wetsvoorstel Aanbestedingswet 20.. op de te verwachten Europese aanbestedingsrichtlijn. Het Netwerk deelt de zorg die uit de vragen spreekt, namelijk dat na het van kracht worden van de nationale wetgeving opnieuw aanpassingen nodig zijn. Deze zorg weegt echter niet op tegen de voordelen van een snelle toepassing van het huidige wetsvoorstel.

Volgens de formele planning van de Europese Commissie dienen de nieuwe Europese richtlijnen per 30 juni 2014 in de nationale regelgeving door te werken. Deze planning op een termijn van twee jaar kent echter de nodige onzekerheden. De voorbereiding van het huidige wetsvoorstel Aanbestedingswet 20.. laat de complexiteit van discussies over aanbesteding zien.

Het Netwerk Groene Bureaus wil de economische voordelen van de verbeterde aanbestedingsprocedures al graag benutten in de anderhalf jaar tussen 1 januari 2013 en 30 juni 2014, zo die laatste datum al gehaald wordt. Deze voordelen zijn nodig om de economische positie van zijn leden te versterken en hun werkplezier te verhogen.

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor adviesbureaus die adviseren over activiteiten waarbij natuur betrokken is.