Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

De leden van het Netwerk Groene Bureaus hebben met elkaar ongeveer 860 medewerkers in dienst, in totaal 640 fte. Het aantal fte groeide in 2009 met 11,9%. Het aantal fte in vaste dienst groeide met 9,6%.

In 2009 werd ongeveer 100 fte in vaste dienst aangenomen en vertrok 45 fte in vaste dienst. Van de in totaal 640 fte is 92% (zo'n 590 fte) in vaste dienst. In 2009 liep het gemiddeld aantal uren per medewerker op van 29,9 naar 30,8 uur per week.

Van de medewerkers van de bureaus heeft 31% een opleiding op HBO-niveau, Ongeveer 63% heeft een academisch opleiding. Veertig medewerkers zijn gepromoveerd, aan het promoveren of lector. De leden van het Netwerk produceren met elkaar zo'n vijftig wetenschappelijke artikelen per jaar.

Het aantal onvervulbare vacatures ten opzichte van het aantal medewerkers bedroeg 3,4% (ongeveer 20 fte). Vergeefs werd geworven voor aquatische ecologen, marien ecologen, ecoloog-landschapsarchitecten, generalisten met praktische kennis van Flora- en faunawet en bomen en stedelijk groen, groenbeheerders, juristen ruimtelijke ordening, senior ecologen, senior projectleiders en deskundigen op het gebied van vleermuizen en Ff-wet. Er is vooral behoefte aan kennis over flora, fauna, vegetatie, ruimtelijke ordening, ecologie, ecologische effecten en wet- en regelgeving en aan commerciële affiniteit, gedegen ervaring, vaardigheid van adviseren en rapporteren en schrijfvaardigheid op wetenschappelijk niveau.