Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

24 maart 2023

De leden van het Netwerk Groene Bureaus benoemden Haico van der Burgt, Bart Franken, Marnick Pinxterhuis en Mandy Wierenga tot lid van het bestuur. Eerder trad één bestuurslid reglementair af en namen twee bestuursleden om persoonlijke redenen afscheid van het bestuur. Het bestuur heeft acht leden.


Het bestuur wordt nu gevormd door Pieter Baalbergen (Duvekot Rentmeesters), Haico van der Burgt (ECOquickscan), Bart Franken (Antea Group), Gert Hoogerwerf (Natuurbalans), Marije Langstraat (By Nature), John Melis (JM ecologie b.v.), Marnick Pinxterhuis (Eco Reest) en Mandy Wierenga (Regelink Ecologie & Landschap). Bas van Leeuwen (Second Opinion) voert het secretariaat.

Jort de Bosch Kemper (Bureau Viridis) trad in februari 2023 af na zijn tweede en reglementair laatste termijn in het bestuur. Tevens stelde Johan van de Wiel (Geofoxx) zich vanwege persoonlijke omstandigheden naast focus op zijn onderneming niet beschikbaar voor een volgende bestuursperiode. Carolien van der Ziel (Royal HaskoningDHV) nam wegens persoonlijke omstandigheden afscheid van het bestuur. Het Netwerk Groene Bureaus nam daarmee afscheid van drie zeer gewaardeerde bestuursleden. Gert Hoogerwerf draagt bij aan de continuïteit van het bestuur door na zijn reglementair laatste termijn met instemming van de leden nog aan te blijven als bestuurslid.

Het NGB is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het NGB vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.