Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

28 okt 2021

De leden van het Netwerk Groene Bureaus benoemden Pieter Baalbergen per 28 oktober 2021 tot lid van het bestuur. Als Teamleider Ecologie van Duvekot Rentmeesters zal hij de categorie bureaus vertegenwoordigen die naast ecologie ook andere disciplines in huis hebben.

Het bestuur wordt nu gevormd door voorzitter Jort de Bosch Kemper (Bureau Viridis), penningmeester Johan van de Wiel (Geofoxx) en bestuursleden Pieter Baalbergen (Duvekot Rentmeesters), Gert Hoogerwerf (Natuurbalans), Marije Langstraat (By Nature), John Melis (JM ecologie b.v.) en Carolien van der Ziel (Royal HaskoningDHV). Bas van Leeuwen (Second Opinion) voert het secretariaat.

In het bestuur ontstond een vacature door het aftreden van bestuurslid David van der Veen wegens verandering van werkkring (voorheen Laneco, nu provincie Utrecht). Opvolger Pieter Baalbergen is Teamleider Ecologie bij Duvekot Rentmeesters, een landelijk werkend adviesbureau met rentmeesters, ecologen, taxateurs, projectmanagers en adviseurs met deskundigheid in meerdere vakgebieden. Opdrachtgevers zijn onder andere agrariërs, particulieren, landgoedeigenaren, (semi)overheden, stichtingen, financiële instellingen, projectontwikkelaars, turn-key aannemers en energie- en telecombedrijven.

Het NGB is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Negentig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het NGB vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.