Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

5 feb 2021

Het NGB adviseert zijn leden waarnemingen van invasieve exoten te vermelden in onderzoeksrapportages en in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Er is geen wettelijke meldingsplicht over het voorkomen van invasieve exoten; dat zijn soorten van de Unielijst (EU-exotenverordening 1143/2014) of andere soorten die wel ongewenst maar nog niet gereguleerd zijn, zoals Japanse duizendknoop, watercrassula of de halsbandparkiet. Vermelding in onderzoeksrapportages en in de NDFF is echter om meerdere redenen wenselijk.

Onderzoeksrapportages
Het kan in het belang zijn van de eigenaar om over de waarneming van een exoot op zijn perceel te beschikken. Als door toedoen of nalatigheid van een perceeleigenaar een soort zoals de Japanse duizendknoop zich verspreidt naar andere percelen (buurperceel, grondtransport) en de eigenaar van dat perceel daardoor schade leidt, kan de perceeleigenaar daarop worden aangesproken.

Opname in het onderzoeksrapport voor particulieren leidt niet, volgens informatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, tot een plicht om deze soorten te verwijderen. Voor de soorten van de Unielijst gelden er voor particulieren veel verboden (o.a. kweek, transport, handel etc.) maar de regels over eliminatie en beheer gelden alleen voor lidstaten. Het betekent dat verplichting tot het nemen van maatregelen alleen voor de rijksoverheid geldt; maar daarnaast mag iedereen bijvoorbeeld zelf exoten van zijn perceel verwijderen. Overigens kunnen de verplichtingen van lidstaten beperkt in te vullen zijn, bijvoorbeeld met communicatie.

Nationale Databank Flora en Fauna
Opname in de NDFF biedt de overheid de mogelijkheid om grootschalige bestrijding ter hand te nemen. In zeer bijzondere gevallen kan de rijksoverheid de provincies verzoeken in te grijpen.