Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

7 okt 2020

Ecologische adviesbureaus ondervinden bij het uitvoeren van opdrachten incidenteel risicovolle situaties, bijvoorbeeld bij ecologische begeleiding tijdens werkzaamheden. Bij aanbestedingen geldt dan ‘VCA’ soms als voorwaarde voor inschrijving. VCA kent meerdere vormen waaronder B-VCA-diploma, VOL-VCA-diploma en VCA-bedrijfscertificaat. Het onderscheid daartussen is van belang. Het NGB merkt dat bij aanbestedingen betere specificatie van de eis van ‘VCA’ nodig is.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) laat zien dat de medewerker basiskennis heeft over veiligheid, gezondheid en milieu. Een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) laat zien dat de medewerker niet alleen over deze basiskennis beschikt maar deze kennis ook kan toepassen in het belang de mensen aan wie leiding wordt gegeven. B-VCA en VOL-VCA zijn diploma’s op persoonsniveau.

Het VCA-bedrijfscertificaat is een bedrijfscertificering voor bedrijven die werken in een risicovolle omgeving, zoals constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Daarbij gaat het om bedrijven in onder meer de (petro)chemie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouw, procesindustrie, transport en industriële reiniging.

Om de veiligheid van medewerkers te borgen, adviseert het Netwerk Groene Bureaus in zijn Richtlijn ‘Veilig en gezond werken’ medewerkers voor werken in risicovolle situaties een B-VCA-diploma of VOL-VCA-diploma te laten halen.

Het NGB acht het bezit van een VCA-bedrijfscertificaat als eis bij aanbestedingen alleen zinvol als het aanbestede project daadwerkelijk risicovol is en het plan ‘Veiligheid en gezondheid’ uit de Veiligheidsrichtlijn van het NGB of een projectspecifieke Taak Risico Analyse niet voldoen. Nu wordt de eis van een VCA-bedrijfscertificaat soms ‘gedachteloos’ gesteld. Indien zo’n VCA-certificaat wordt geëist, is een expliciete en op de aanbesteding toegespitste argumentatie nodig.