Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

8 juli 2019

Het Netwerk Groene Bureaus stelt de NGB-Natuurprijs 2019 beschikbaar voor initiatieven die bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, veiligheid of energie combineren met versterking van de biodiversiteit. Indienen van projecten is vanaf vandaag mogelijk.

De maatschappelijke belangstelling voor biodiversiteit neemt sterk toe. De betekenis van biodiversiteit voor de economie en voor de gezondheid is herkend en erkend. Tegelijk is zichtbaar hoe sterk de biodiversiteit onder druk staat. Meer dan ooit zijn samenwerking tussen stakeholders en innovaties nodig voor het combineren van maatschappelijke doelen als wonen, mobiliteit, veiligheid en energie met het maatschappelijke doel van biodiversiteit; doelen die op het oog tegengesteld zijn.

Samenwerking en innovatie vinden plaats in diverse projecten waarin NGB-leden adviseren. Het NGB wil deze projecten onder de aandacht brengen om opgedane ervaringen te delen. Voor het meest inspirerende project stelt het NGB de Natuurprijs beschikbaar voor het adviserend NGB-lid. Voor de toekenning daarvan hanteert de jury als selectiecriteria de betrokken maatschappelijke belangen, de versterking van biodiversiteit, de schaalbaarheid van het project en de opgedane leerpunten en ervaringen.

Vanaf vandaag kunnen leden van het Netwerk Groene Bureaus en ook andere organisaties deze projecten indienen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. De samenstelling van de jury wordt in september bekend. Aanmelding bij het NGB-secretariaat is mogelijk tot en met 25 september 2019. De prijsuitreiking volgt in januari 2020.

De NGB-Natuurprijs 2018 werd in januari 2019 uitgereikt door gedeputeerde Adnan Tekin voor het project 'Aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen' waarin Bureau Waardenburg adviseerde.

Meer info vindt u op www.netwerkgroenebureaus.nl/infongb-natuurprijs2019