Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

8 jan 2019

Voor de NGB-Natuurprijs 2018 nomineerde de jury twaalf natuurprojecten. Posters over deze projecten zijn nu gepubliceerd op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/PostersNGB-Natuurprijs2018. De heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de NGB-Natuurprijs 2018 op 30 januari 2019 uit.

Bij de prijsuitreiking op 30 januari 2019 presenteren de indieners hun project en geeft de jury een toelichting op zijn keuze van het meest inspirerende project. De postersessie biedt de mogelijkheid voor een meet-and-greet én nadere discussie met de indieners. U kunt zich aanmelden via https://www.netwerkgroenebureaus.nl/uitreiking-ngb-natuurprijs. Deelname aan deze bijeenkomst van een hele dag is kosteloos.

Op deze dag wordt de kracht en betekenis van ecologische advisering zichtbaar in presentaties over de Archipel de Marker Wadden, de bio-morfologische kaart, De Fishionpassage, de Dwarsligger faunapassage, de fiets- en natuurverbinding Nigtevecht, het hoogveenherstel Fochteloërveen, natuurherstel op de Noordzee, het natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid, De Groene Grens, sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Waterdunen en Wildspotter.nl. Op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/PostersNGB-Natuurprijs2018 vindt u een voorproefje van een aantal projecten.

De NGB-Natuurprijs 2018 is gericht op projecten waaraan NGB-leden in 2018 op enigerlei wijze hebben bijgedragen en die niet ingegeven zijn door natuurwetgeving of - ingeval natuurwetgeving wèl een rol speelt - meer natuur opleveren dan waartoe natuurwetgeving verplicht. Dergelijke projecten dragen bij aan actieve natuurbescherming wat een belangrijke maatschappelijke opgave is.

De jury voor de NGB-Natuurprijs 2018 wordt gevormd door Kees Bastmeijer (Hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht, Universiteit Tilburg), Harry Boeschoten (Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer), Wiel Poelmans (Programmacoördinator biodiversiteit, Provincie Noord-Brabant), Thijs Sanderink (beleidsadviseur Groen, Provincie Noord-Holland), Menko Wiersema (Gebiedsregisseur Water en Groen / Groene Cirkels, Provincie Zuid Holland). Bas van Leeuwen (secretariaat Netwerk Groene Bureaus) ondersteunt de jury.