Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

18 dec 2018

Ecologische adviesbureaus werven meer starters op de arbeidsmarkt. Een goede verhouding tussen  junioren, medioren en senioren is voorwaarde voor goede advisering. Met een traineeship wil het Netwerk Groene Bureaus junioren één jaar opleiden om snelle doorgroei naar medior mogelijk te maken. Op 31 december 2019 eindigt de inschrijving voor het traineeship.

In het traineeship volgen pas afgestudeerde ecologen gezamenlijk één dag in de week een speciaal ontwikkeld opleidingsprogramma. Daarin staan vraagstukken rondom de Wet natuurbescherming centraal. De overige dagen werken de trainees bij een lid van het NGB en brengen daar hun kennis in de praktijk. De trainees zijn in dienst bij Aeres Agree; na het traineeship is het bureau vrij om de medewerker(s) zelf in dienst te nemen. Naturio organiseert het opleidingsprogramma dat in overleg met de adviesbureaus wordt ingevuld.

Bij voldoende belangstelling start het traineeship in maart 2019. Pas afgestudeerde ecologen kunnen zich aanmelden via teia.nl/traineeship-ecologie. NGB-leden die deze junioren willen werven, kunnen zich aanmelden bij traineeship@teia.nl. Op dat mailadres is ook meer informatie over het traineeship te krijgen.