Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

25 sept 2018

Leden van het Netwerk Groene Bureaus delen opgedane kennis en ervaring via een pagina van het Netwerk Groene Bureaus in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Elk nummer van het tijdschrift bevat een pagina met twee artikelen.


Tot nu toe verschenen acht artikelen:
  • eDNA-onderzoek als inventarisatiemethode. Arjan Schoenmakers, BTL Advies (maart 2018)
  • Wat meer dan 300.000 opnames vertellen over vleermuizen. Pim Godschalk, ATKB B.V.
adviesbureau voor bodem, water en ecologie (maart 2018)
  • Een kleischot wijst de weg naar herstel van het Wisselse veen. Ir. Karel Hanhart, Eelerwoude (mei 2018)
  • Vleermuisonderzoek in structuurrijke bossen aanvullen met mistnetten. Thijs Molenaar en Peter Twisk Regelink Ecologie & Landschap (mei 2018)
  • Natura 2000-beheerplan Meijendel & Berkheide opmaat voor verder duinherstel. Maarten Breedveld, Arcadis Nederland b.v. (juli 2018)
  • Grote sterns laten zien waar hun voedsel vandaan komt! Ruben Fijn en Bas Engels, Bureau Waardenburg (juli 2018)
  • Met eDNA naar een wijziging in het aanwijzingsbesluit. Pim Lemmers & René Krekels, Bureau Natuurbalans – Limes Divergens BV (september 2018)
  • Succesvolle weidevogelcompensatie Land van Maas en Waal. Lidia Gerrits, De Groene Ruimte (september 2018)
De artikelen zijn hier beschikbaar.