Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

23 dec 2017

Op 6 maart 2018 vindt de themabijeenkomst 'Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging' plaats, georganiseerd door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en aanbevolen door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).
    

De vraag naar groen/natuur in de stedelijke omgeving neemt nog steeds toe. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en ecologen werken samen om aan de vraag van opdrachtgevers én van de maatschappij te voldoen. Deze disciplines doen op projectniveau veel ervaring op die voor alle leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL relevant zijn. Uitwisseling van die ervaring vergroot de basis en kwaliteit van de samenwerking en daarmee de kwaliteit van het ontwerp.
     natuurinclusief gebouw

Samenwerking bij natuurinclusief ontwerp
Deze dag brengt leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL met elkaar in contact om de samenwerking effectiever te maken. Alle leden weten dat onderling contact in een vroeg stadium van een opdracht de integraliteit van een ontwerp ten goede komt, en daarmee de kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en kosteneffectiviteit. Bij een aantal bureaus zijn dan ook stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en ecologen onder één dak gebracht. Andere bureaus zijn monodisciplinair en zoeken onderlinge samenwerking. Toch gaat samenwerking in een vroeg stadium niet vanzelf. Waar hangt dat op?
     
Ook biedt deze dag praktische, inhoudelijke handreikingen over de vormgeving van groen/natuur/landschap binnen het stedenbouwkundig, landschapsarchitectonisch en architectonisch ontwerp. Het omgaan met beperkingen vanuit de stedenbouw, de landschapsarchitectuur, de architectuur en de ecologie komt op tafel. En de maatschappelijke waardering (in de vorm van o.m. hogere vastgoedwaarde, imagowaarde en BREEAM) en het maatschappelijke vereiste (in de vorm van wetgeving); hoe zijn die in ontwerpen te integreren?
     
Wat brengt u deze dag?
Drie architecten presenteren natuurinclusieve projecten. Zij laten zien welke resultaten van samenwerking mogelijk en wenselijk zijn. Een ecoloog van een stedenbouwkundig bureau spreekt over samenwerking van disciplines binnen een bureau; een architect spreekt over samenwerking tussen bureaus met verschillende disciplines. De motieven om natuurinclusief te ontwerpen worden belicht, waaronder imagowaarde, vastgoedwaarde en regelgeving. In parallelsessies gaan de deelnemers hier in kleinere groepen verder op in. De afsluitende paneldiscussie maakt de balans op. Bij de lunch en het afsluitend drankje en hapje spreekt u bureaus die bezig (willen) zijn met natuurinclusief ontwerpen.
     
    Sprekers:
    Hans Goverde (Kraaijvanger Architects, www.kraaijvanger.nl),
    Hans Hammink (Architecten Cie; www.cie.nl),
    Mathias Lehner (lehner gunther; http://www.legu.nl)
    Anna Schwab (BügelHajema; www.bugelhajema.nl)
    Jeroen van Schooten (Team V Architectuur; www.teamv.nl) en
    Margreet ter Steege (Buro Bakker; www.burobakker.nl).
    Maike van Stiphout (directeur DS landschapsarchitecten; www.dsla.nl)
    Elwin de Vink (Hoofd Ontwerp Donkergroen; www.donkergroen.nl)
    Harro Wieringa (groepsleider Landschapsontwerp en erfgoed Witteveen+Bos;
    www.witteveenbos.com)
     
    Panelleden:
    Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw; www.elmastedenbouw.nl),
    Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis; www.bureau-viridis.nl),
    Hans Hammink (Architecten Cie; www.cie.nl) en
    Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect; www.benkuipers.nl).

Het programma in meer detail.
Aanmelden: www.netwerkgroenebureaus.nl/natuurinclusief