Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

22 dec 2017

Op 8 februari 2018 organiseert het Netwerk Groene Bureaus in samenwerking met ELEMENT Advocaten (Annelies Freriks) en Envir-Advocaten (Marieke Kaajan) voor zijn leden een Masterclass 'Provinciale ontheffing- en vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming'.

De uitvoering van de Wet natuurbescherming door de provincies/omgevingsdiensten leidt tot boeiende discussies en vragen. De leden van het Netwerk Groene Bureaus hebben daarin het afgelopen jaar hun weg deels gevonden. Uitwisseling van ervaring vindt volop plaats. Zo werd op de NGB-themabijeenkomst over 'kwaliteit van advisering' van 17 nov 2017 een groot aantal cases besproken. Daarbij bleek behoefte aan meer discussie.

De NGB-Masterclass biedt de leden inzicht in onder meer de interpretatie van de Wet natuurbescherming door de verschillende provincies, de juridische definiëring van ecologische begrippen en de valkuilen bij ontheffing- en vergunningverlening. De dag wordt opgebouwd aan de hand van vragen en cases van deelnemers en hot topics uit de praktijk van ELEMENT Advocaten en Envir-Advocaten.

De Masterclass wordt gehouden bij NGB-lid ATKB Adviesbureau voor bodem, water en ecologie. ATKB zal die dag ook een toelichting geven op zijn werk.