Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

27 okt 2017

Het dagblad Trouw en het nieuwsblad voor biologen Bionieuws publiceerden artikelen over de reactie van onder meer het Netwerk Groene Bureaus op het ontwerpgoedkeuringsbesluit van het ministerie van EZ over de gedragscode 'Natuurinclusief renoveren'. NPO Radio 2 ging in op de consequenties van de voorgenomen manier van renoveren voor vleermuizen.

Trouw publiceerde op 18 oktober 2017 het artikel 'Plannen voor woningisolatie bedreigen de vleermuis'. Bionieuws publiceerde op 21 oktober 2017 het artikel 'Isolatiegolf bedreigt vleermuizen'. Naar aanleiding van het artikel in Trouw interviewde NPO Radio 2 op 23 oktober 2017 bestuurslid Dirk van Pijkeren (www.nporadio2.nl/gemist/uitzending/243733/18-10-2017; het interview start na 12 minuten).

Het Netwerk Groene Bureaus is blij met de maatschappelijke aandacht voor het conflict tussen de gedragscode en de eisen die de Wet natuurbescherming stelt ten behoeve van beschermde soorten. Door met name de grootschaligheid voor de voorgenomen renovaties (300.000 woningen per jaar) komt de instandhouding van een groot aantal beschermde soorten - doel van de Wet natuurbescherming - sterk in gevaar. Het NGB ontraadt zijn leden dan ook de gedragscode en het ontwerp-goedkeuringsbesluit in deze vorm te gebruiken in hun adviezen aan opdrachtgevers. Advisering die kan leiden tot wetsovertreding en stillegging van projecten voldoet niet aan de kwaliteitseisen die het NGB aan zijn leden stelt.

Naar verwachting neemt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit half november een besluit over de gedragscode.