Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

22 feb 2017

Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus? Naast een goede inhoudelijke afhandeling door de gemeente vraagt dit ook de inzet van alle partijen om duurzame natuur te realiseren die tegen een stootje kan, bijvoorbeeld via actief soortenbeleid. Het Platform 'Natuur in de gemeente' en het Netwerk Groene Bureaus organiseren hierover een praktijkcongres op 18 mei 2017 in Amersfoort.

De dag staat in het teken van praktische kennis, ervaringen én ambities van gemeenten en hun partners. Gespreksthema’s zijn onder meer de generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan, inzet van gedragscodes, actief soortenbeleid, samenwerking met partners (natuurorganisaties, bouwwereld), handhaving door de gemeente, de valkuilen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Het programma, met presentaties, uitwisseling van best/bad practices, workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en een informatiemarkt, biedt alle mogelijkheden voor uitwisseling.

Doelgroepen van het praktijkcongres:   
  • gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de WABO, de Wet natuurbescherming, planvorming, ecologie en handhaving;
  • gemeenteraden;
  • provinciale diensten en omgevingsdiensten die vergunningaanvragen beoordelen, handhaven en natuurbeleid vormgeven;
  • projectontwikkelaars, soortenbeschermende organisaties, terreinbeherende organisaties en waterschappen en
  • juridische en groene adviesbureaus.

Meer informatie over het praktijkcongres en aanmelden.

Organisaties kunnen zich aanmelden voor het verzorgen van onderdelen van het programma. Het praktijkcongres wordt gehouden in de Rijtuigenloods, Amersfoort. Via #GemOLOnatuur vindt u op Twitter het laatste nieuws.

Contact: secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl