Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

15 feb 2017
 
Het Netwerk Groene Bureaus verleende scheidend voorzitter Johan Burger (directeur ATKB) op 14 feb 2017 het Erevoorzitterschap wegens zijn verdiensten voor het Netwerk Groene Bureaus. Zijn inzet was gericht, en met succes, op de verdere positionering van het NGB als erkende brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onder zijn zesjarig voorzitterschap werd de voorwaarde van lidmaatschap van het NGB bij aanbestedingen gebruikelijk.
 
Johan Burger: "De drie doelen die ik mezelf stelde bij mijn aantreden zijn bereikt: meer naamsbekendheid, meer inbreng van de leden en aansluiting van de leden op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). We worden gezien als branchevertegenwoordiger. In werkgroepen zorgen leden voor kwaliteitstoetsing, inventarisatieprotocollen, veiligheidsrichtlijnen, beoordelingsrichtlijnen BREEAM-NL en informatie-uitwisseling over nieuwe wetgeving. Wat de NDFF betreft: bijna de helft van onze leden is nu aangesloten." Johan Burger kijkt met veel plezier terug op zijn voorzitterschap. Inhoudelijk is veel bereikt en - minstens zo belangrijk - altijd met veel plezier: "Het NGB is een informele en effectieve vereniging, met leden die sterk betrokken zijn bij hun werk en hun competenties met elkaar verder willen ontwikkelen. Een mooie club."
 
Onder zijn voorzitterschap ontwikkelde het NGB zich naar een meer extern gerichte organisatie om de praktijkervaring van de leden nadrukkelijker in te brengen bij maatschappelijk debat. Het NGB leverde onder meer inbreng bij de totstandkoming van de nieuwe Natuurwet en de evaluatie van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Tegelijk werden verdere stappen gezet om de kwaliteit van de leden te borgen en verder te ontwikkelen. Dit vertaalde zich in de voorwaarde van lidmaatschap van het NGB bij aanbestedingen.
 
Eerder verleende het NGB het Erevoorzitterschap aan Hans Waardenburg, de medeoprichter en eerste voorzitter van het NGB.