Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

15 feb 2017
 
De ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus benoemde op 14 februari 2017 Rens de Boer, Jort de Bosch Kemper, Gert Hoogerwerf en Pauline Maas tot bestuursleden. Johan Burger, Martien Meijer en Lennart Turlings traden reglementair af. Eerder trad bestuurslid André de Bonte af wegens verandering van werkkring. Met meer kandidaten dan beschikbare plekken ging een verkiezing vooraf aan de benoemingen.
 
De vijfenvijftig aanwezige leden kozen vertegenwoordigers voor de categorieën 'ecologische bureaus' en 'multidisciplinaire bureaus'. De nieuw benoemde leden brengen een grote diversiteit aan ervaring en inzichten met zich mee. De diversiteit binnen het bestuur vormt een goede basis voor de verdere ontwikkeling van het NGB.  
 
De aftredende bestuursleden vervulden elk het maximaal aantal termijnen. Bij hun afscheid op de ledenvergadering werd uitgebreid ingegaan op hun grote verdiensten voor het NGB. Vanaf 2011 stimuleerden voorzitter Johan Burger (directeur ATKB), Martien Meijer (directeur Bureau Waardenburg) en Lennart Turlings (Witteveen+Bos) het Netwerk Groene Bureaus op het gebied van kwaliteitsbevordering, belangenbehartiging en maatschappelijk debat. André de Bonte (Aequator) vervulde die rol tussen 2013 en 2016.
 
De leden van het NGB zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het NGB als brancheorganisatie. Johan Burger werd benoemd tot erevoorzitter van het NGB.
 
Het bestuur wordt nu gevormd door:
Rens de Boer (Aequator)
Jort de Bosch Kemper (directeur Bureau Viridis)
Gert Hoogerwerf (directeur Natuurbalans)
Pauline Maas (RPS)
Dirk van Pijkeren (directeur Laneco)
Johannes Regelink (directeur Regelink Ecologie & Landschap)
Roel Strijkstra (Altenburg & Wymenga).
 
Bas van Leeuwen (Second Opinion) voert het secretariaat.