Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

2 dec 2016

Op 1 dec 2016 spraken meer dan negentig medewerkers van provincies, regionale uitvoeringsdiensten, soortenbeschermende organisaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus elkaar over protocollen voor het vaststellen van de afwezigheid of aanwezigheid van beschermde soorten.

Voor een aantal soorten is een formeel vastgesteld inventarisatieprotocol met juridische doorwerking beschikbaar, voor een aantal soorten nog niet. De bijeenkomst werd georganiseerd door het NGB.

Voor ontheffingverlening voor beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming is het vaststellen van de afwezigheid of aanwezigheid van beschermde soorten essentieel. De provincies zijn vanaf 1 jan 2016 verantwoordelijk voor deze ontheffingverlening. Het NGB organiseerde deze dag dan ook om het gesprek over dit essentiële onderdeel van ontheffingverlening met de provincies te voeren. Tien provincies en uitvoeringsdiensten waren aanwezig om de bruikbaarheid van de conceptprotocollen - opgesteld door de NGB-werkgroep 'Standaarden en protocollen' - te bespreken. De bijeenkomst ging niet alleen over de ecologisch inhoudelijke maar vooral ook over juridische en beleidsmatige vragen die verbonden zijn aan het gebruik van dit soort protocollen.