Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

22 juni 2016

Waterschappen gaan waterkwaliteitsonderzoek steeds meer inbesteden. Inbesteding leidt tot hogere kosten voor de waterschappen, verlies aan innovatie en verlies aan expertise in de markt. Het tijdschrift Binnenlands Bestuur publiceerde hierover op zijn website een interview met Johan Burger, voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus.


In tegenstelling tot voornemens bij de waterschappen om waterkwaliteitsonderzoek te blijven uitbesteden, leidt samenvoeging van waterschapslaboratoria tot meer inbesteding. Het Netwerk Groene Bureaus ziet meerdere maatschappelijke nadelen. Waterschappen maken onnodig hoge kosten. Innovatie in waterkwaliteitsonderzoek blijft achter door gebrek aan concurrentie. Expertise, die ook voor andere partijen dan waterschappen van belang is, verdwijnt uit de markt.

In zijn beleidsreactie op de evaluatie Wet markt en overheid geeft minister Kamp aan inbesteden niet aan regels te willen binden omdat overheden de afwegingen zelf goed kunnen maken. "Er zijn mij geen aanwijzingen bekend dat stelselmatig verkeerde afwegingen worden gemaakt. Een kader voor inbesteden vind ik daarom niet proportioneel."

De komende maanden bespreekt minister Kamp aanpassing van de Wet markt en overheid met stakeholders. Het Netwerk Groene Bureaus zal aandacht vragen voor deze situatie van inbesteden. De problematiek van inbesteden speelt ook in andere branches waaronder opleidingen, beveiliging, schoonmaak, arbeidsbemiddeling en reïntegratiebedrijven, zorg- en welzijn, recreatie en horeca en (bedrijfs-)afval.

In het interview van Binnenlands Bestuur licht Johan Burger de ontwikkeling naar inbesteding en de consequenties toe. Het interview is te lezen op de website van Binnenlands Bestuur.