Afdrukken
31 jan 2016

Het Netwerk Groene Bureaus organiseerde op 26 januari 2016 voor ongeveer honderdtwintig  medewerkers van provincies en groene adviesbureaus een themabijeenkomst over de Wet natuurbescherming. De deelnemers deelden dilemma's bij de komende implementatie en ervaringen met de huidige natuurwetgeving. De provincie Noord-Holland was gastheer voor de bijeenkomst.

Aanleiding voor de bijeenkomst
De nieuwe Wet natuurbescherming formuleert nieuwe verantwoordelijkheden voor de provincies. Provincies krijgen daardoor extra ruimte om de doelstellingen voor natuur te realiseren en om natuur met andere maatschappelijke belangen te laten samengaan. Medewerkers van provincies en van adviesbureaus spraken elkaar over de mogelijke bijdrage van de Wet natuurbescherming aan algehele provinciale natuurbeleidsdoelen, de invulling van het beschermingsregime voor soorten en de vormgeving van actieve soortenbescherming. De sessies gaven de volgende 'food for thought'.

Verschil in uitvoering tussen provincies Relatie met gemeenten
Timing van inwerkingtreding
Vormgeving soortenbescherming
Vormgeving ontheffingverlening en handhaving
Vormgeving natuurcompensatie
Het verslag van de bijeenkomst is hier te downloaden.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden