Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

25 april 2016

Het Netwerk Groene Bureaus stelt een definitielijst op met termen die groene bureaus bij advisering gebruiken. Termen zoals quick scan en natuurtoets zijn op meerdere manieren te interpreteren. In adviesrapporten leidt dat tot onduidelijkheid voor de lezer en in offertes tot onvergelijkbaarheid voor opdrachtgevers, met consequenties voor de gunning.

Het Netwerk Groene Bureaus stelt daarom de 'Definitielijst Netwerk Groene Bureaus' op. Deze Definitielijst wordt regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd op het openbare gedeelte van de website van het Netwerk.

Het gebruik van termen door de leden van het Netwerk Groene Bureaus is de basis voor de definities. De leden kunnen op onze website (www.netwerkgroenebureaus.nl/definitielijstNGB) hun interpretatie van gebruikte termen aangeven. Hiermee is een heldere terminologie voor de branche te ontwikkelen.