Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

25 maart 2015

Het Netherlands Quality Agency (NQA) vroeg het Netwerk deel te nemen aan de visitatie van de hbo-bacheloropleiding Toegepaste Biologie bij CAH Vilentum. NQA organiseert en begeleidt visitaties in opdracht van instellingen voor het hoger onderwijs.
Jeroen Koorevaar (Adviesbureau E.C.O. logisch) vertegenwoordigt het Netwerk.


Het Netwerk Groene Bureaus is betrokken bij meerder opleidingsactiviteiten. Eerder nam het Netwerk deel aan de 'werkveldcommissie' van de WUR die zich buigt over de ontwikkelingen binnen de biologie opleiding van Wageningen Universiteit en de koers voor de opleiding op de lange termijn.

Ook was het Netwerk in 2010 lid van een panel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ter beoordeling van de op te starten hbo-bacheloropleiding Toegepaste Biologie aan de Christelijke Agrarische Hogeschool, locatie Almere.

Daarnaast zijn veel leden actief bij opleidingen via onder meer (gast)college's, deelname aan voorlichtingsdagen en het aanbieden van stageplaatsen.