Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

29 april 2015

Op dinsdag 12 mei 2015 organiseren de Gemeente Amsterdam en het Netwerk Groene Bureaus een interactieve kennisdag 'Ecologische verbindingen en natuur IJmeerkust - IJburg' over het realiseren van ecologische verbindingen in een stedelijke omgeving. Niet alleen de aanleg staat centraal, maar ook het behoud, de ontwikkeling en het beheer van deze nieuwe natuur (assetmanagement).


We richten ons op drie Amsterdamse praktijkvoorbeelden die nader worden belicht, bekeken en bediscussieerd: de natuurverbindingen en natuurmaatregelen rond IJburg, de natuurverbindingen EVZ Bovendiep en Zeeburgereiland en groenkansen bij de verdere ontwikkeling van IJburg met focus op Centrumeiland.

In de ochtend lezingen en een workshop: "nieuwe groenkansen bij de verdere ontwikkeling van IJburg. Hoe kan het Centrumeiland, dat binnenkort in ontwikkeling wordt genomen, ook een aansprekende (tijdelijk) passende groene/recreatieve inrichting krijgen?"
In de middag bezoeken we per fiets de genoemde projecten onder leiding van Els Corporaal (gemeente Amsterdam) en Bertien Besteman (b&d Natuuradvies).

Voor toelichting op het programma en aanmelden: zie https://www.netwerkgroenebureaus.nl/ecologischeverbindingen. Aanmelden graag vóór 11 mei 2015. Voor medewerkers van de gemeente Amsterdam, NGB-leden en genodigden zijn aan deelname geen kosten verbonden. Locatie: Watergraafsmeer, Amsterdam