Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

19 maart 2015

Op 23 april 2015 organiseert de NEPROM de Dag van de Projectontwikkeling. NEPROM organiseert deze dag samen met partnerorganisaties waaronder IVBN, BNA, G32, NVM, De Vernieuwde Stad en het Netwerk Groene Bureaus. Als partner draag het Netwerk bij aan een parallelsessie over de waarde van co-creatie met groen in de directe woonomgeving. Leden van het Netwerk kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan deze dag.


De DVDP is hét jaarlijkse kennistrefpunt voor vastgoed-professionals die project- en gebiedsontwikkeling tot een duurzaam succes willen maken. Het thema voor 2015 is: ‘Maak het met mensen!’. Het programma biedt trends, innovaties en nieuwe ontwikkelingen. Hoe wonen, werken, winkelen en recreëren mensen anno 2015 en hoe willen zij dat in de nabije toekomst doen? En hoe zijn die wensen en behoeften te faciliteren? Naast een verrassend plenair ochtendprogramma biedt de dag een gevarieerd en interactief programma met ruimte voor inspiratiesessies, workshops, co-creatiesessies, debat en masterclasses.

Het maken van steden en dorpen is mensenwerk. Dat vraagt om vakmanschap en goede samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Het gaat dan onder meer om overheden (m.n. gemeenten), stedenbouwkundigen, architecten, beleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.