Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

18 nov 2014

Medewerkers van provincies en groene adviesbureaus bespraken op 18 nov 2014 actuele ontwikkelingen bij ontsnippering. Daarbij bleek het toenemend belang van het onderhoud van faunavoorzieningen en van ecologische wegbermen bij ontsnippering. Provincie Noord-Brabant en het Netwerk Groene Bureaus organiseerden deze bijeenkomst voor vijfenzestig deelnemers in samenwerking met het Coördinatiepunt MJPO.


Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is gericht op het opheffen van barrières als gevolg van de infrastructuur van het rijk.
 Rijk, provincies, Rijkswaterstaat, Prorail en lokale partijen voeren dit programma uit voor het herstel van ecologische verbindingen voor flora en fauna. Via onderzoek en via de praktijk komt waardevolle kennis beschikbaar.

Ook provinciale infrastructuur leidt tot barrières en - bij een deel van de barrières - tot mitigerende maatregelen. Via bijvoorbeeld tijdige integrale ruimtelijke planning is versnippering soms te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, zijn mitigerende faunavoorzieningen bij de aanleg van de infrastructuur of naderhand bij regulier groot onderhoud een optie. De nieuwe verantwoordelijkheden van de provincies in het natuurbeleid maken versnippering voor provincies extra belangrijk.

Om bestaande ervaring, kennis en tussentijdse onderzoekservaringen uit het provinciaal beleid en het MJPO te ontsluiten organiseerden de provincie Noord-Brabant en het Netwerk Groene Bureaus in samenwerking met het Coördinatiepunt MJPO deze themabijeenkomst voor provinciale medewerkers en adviesbureaus. De dag werd afgesloten met een excursie.

 

excursie Netwerk Groene Bureaus ontsnippering