Afdrukken
28 augustus 2014

Het tijdschrift 'Tuin en Landschap' publiceerde op 28 augustus 2014 een interview met de voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus Johan Burger (directeur ATKB). Zijn kernboodschap: “We moeten onze specialiteiten naar buiten toe meer bekendheid geven". Johan Burger gaf zijn visie op onder meer de positie van groene adviesbureaus, het karakter van het Netwerk en accenten voor de toekomst. Het gehele interview is hier te lezen.

De positie van adviesbureaus
"Groene bureaus staan tussen de partijen. Als ecoloog ben je ook een halve jurist. Dit komt doordat wetten op natuurgebied veelal raamwerken zijn die worden ingevuld door jurisprudentie. Dat is niet goed voor het imago, omdat dit betekent dat regelgeving meestal tot stand komt via conflicten.

Bureaus kijken binnen de wetgeving naar wat mogelijk is. Belangrijk daarbij is om niet de randen op te zoeken, dat staat ook in onze gedragscode omschreven. We hebben een strenge gedragscode en een eigen klachtenregeling. De laatste drie jaar zijn er echter geen externe klachten binnengekomen. Dat wil niet zeggen dat er nooit eens iets mis gaat. De meeste klachten spelen echter tussen bureaus onderling en richten zich vooral op de inhoud.”

Karakter van het Netwerk Groene Bureaus
"Alle grote multidisciplinaire bureaus zoals Arcadis, Royal HaskoningDHV en Antea Group zijn bij NGB vertegenwoordigd, maar ook middelgrote bureaus en éénpitters. Deze zijn ook allemaal vertegenwoordigd in het bestuur. Verder hebben we mensen met juridische achtergrond, maar voornamelijk veel mensen met een natuurhart. We zijn geen natuurbeschermers, maar vaak zijn onze leden ook actief als vrijwilligers. Toch hebben we als vereniging weinig vrienden. Natuurorganisaties kijken met een schuin oog naar ons, omdat we in hun optiek degenen zijn die projectontwikkelingen en bouwactiviteiten mogelijk maken.”

Accenten voor de toekomst
"We zijn allemaal actief op hetzelfde vakgebied, maar daarbinnen bestaan verschillende specialiteiten, van vis tot vlinder. Als NGB willen we een rol spelen als wegwijzer naar opdrachtgevers toe. Elke specialiteit is binnen NGB te vinden, het is eigenlijk een samenhang van superdeskundigen. Deze zijn allemaal zeer betrokken bij inhoudelijke zaken, maar moeten zich nog nadrukkelijker ook naar buiten toe richten.”

Meer informatie over Tuin en Landschap vindt u op www.tuinenlandschap.nl.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden