Afdrukken

10 juni 2014

Het Netwerk Groene Bureaus vergroot zijn kwaliteitsborging door zittende leden te toetsen op kwaliteit. De huidige borging is gebaseerd op de gedragscode, de klachtenprocedure en toetsing van nieuwe leden. In de beginfase van het Netwerk zijn toetredende bureaus niet getoetst. Dat leidt tot een ongelijke uitgangspositie voor de leden. Daarom, maar ook om de kwaliteit te onderhouden, is toetsing van zittende leden nodig. De eerste resultaten zijn eind 2014 te verwachten.

Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) is de brancheorganisatie van groene adviesbureaus. Het  NGB heeft zeventig leden en vertegenwoordigt tweederde van de bij adviesbureaus werkende ecologische adviseurs. Nieuwe leden verwachten terecht dat ook zittende leden worden getoetst op kwaliteit. Ook biedt een toetsing van alle leden opdrachtgevers meer zekerheid over de kwaliteit van alle leden van het Netwerk.

De toetsing op kwaliteit wordt uitgevoerd door de NGB-werkgroep 'Toetsing' die ook de bureaus toetsen die zich aanmelden voor het lidmaatschap. De werkgroep toetst jaarlijks tien leden aan de gedragscode. Het bestuur selecteert deze leden willekeurig in de eerste bestuursvergadering van het jaar.

De geselecteerde leden leveren drie producten (adviezen, onderzoeksrapporten of andere producten met een directe relatie tot een opdrachtgever) en cv's van medewerkers. Deze producten mogen maximaal twee jaar oud zijn. Het eindoordeel van de toetsing leidt tot een advies voor verbetering. Samenvattingen van de eindoordelen met eventuele aanbevelingen worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website. Daarmee wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze het Netwerk aan de kwaliteit werkt. De eerste resultaten zijn eind dit jaar te verwachten.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden