Afdrukken

21 mei 2014

Het Netwerk Groene Bureaus onderschrijft het belang dat de Natuurvisie hecht aan een open lerend kennisnetwerk. Het Netwerk wil via het Uitvoeringsprogramma van de Natuurvisie bijdragen aan dit kennisnetwerk. Het Uitvoeringsprogramma dient te corrigeren dat de Natuurvisie voorbij ziet aan de maatschappelijke waardering voor natuur als ‘waarde op zich’.

 

De Natuurvisie ziet de economische betekenis van natuur terecht als mogelijkheid om natuurdoelen te realiseren. De leden van het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor groene adviesbureaus, hebben veel ervaring met de economische voordelen bij het gebruik van natuur ten dienste van waterveiligheid, gezondheid en economisch vestigingsklimaat. Een aantal vormen van natuur vaart daar wel bij. Deze ervaring is in het Uitvoeringsprogramma te gebruiken via het kennisnetwerk waar de Natuurvisie zich sterk voor maakt.

Voor het Uitvoeringsprogramma is de bestaande maatschappelijke waardering voor natuur ‘als waarde op zich’ relevant. Het Netwerk ervaart dat deze drijfveer bij veel opdrachtgevers sterk aanwezig is. De Natuurvisie roept echter het beeld op dat intrinsieke waarde als drijfveer voor natuurbehoud niet van belang is. Dit beeld heeft als risico dat daarop gebaseerd beleid als vervanging - en niet als aanvulling - gezien wordt voor het gebiedenbeleid dat mede uitgaat van natuur als waarde op zich. Een dergelijke ontwikkeling zou de overheidsdoelen voor natuur buiten bereik brengen. In tijden van schaarse overheidsmiddelen is dit risico reëel.

De volledige zienswijze van het Netwerk Groene Bureaus op de Natuurvisie en het Uitvoeringsprogramma is hier te vinden.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden