Afdrukken

16 april 2014

InnovatieNetwerk en het Netwerk Groene Bureaus (NGB) organiseerden in Amersfoort een themadag over Tijdelijke Natuur. 's Middags waren er acht workshops met concrete projecten. Het NGB is de brancheorganisatie van ecologische adviesbureaus. "Het NGB ziet de maatschappelijke betekenis van tijdelijke natuur", zegt Johan Burger, voorzitter Netwerk Groene Bureaus.


Groene adviesbureaus, stedenbouwkundige bureaus en ingenieursbureaus hebben in hun werk te maken met kansrijke situaties voor Tijdelijke Natuur. De bijeenkomst had als doel dit soort bureaus te ondersteunen bij het omgaan met Tijdelijke Natuur. Burger: "Nu is het zo dat grondeigenaren de vestiging van beschermde plant- en diersoorten op hun (bouw)terrein willen tegengaan om conflicten met de Flora- en Faunawet te voorkomen. Dit is een ongewenste situatie, maar wel begrijpelijk."

Terreineigenaren krijgen met "Tijdelijke Natuur" de zekerheid dat ze soorten probleemloos kunnen verwijderen/verplaatsen als de schop uiteindelijk toch de grond in gaat. De centrale vraag op de themadag, legt Burger uit, was of er voldoende vertrouwen was in de juridische basis om Tijdelijke Natuur als adviesbureau aan te kunnen bevelen in de markt. De opdrachtgever moet realistisch worden voorgelicht, betrokken worden bij discussies over weerstanden, en eventueel geholpen worden bij een goede ontheffingsaanvraag en bij monitoring.

Op de themadag waren 60 mensen, van 50 adviesbureaus, 6 gemeenten, 2 grondeigenaren en de Rijksoverheid. In de plenaire discussie werd onder meer gesproken over kansen en bedreigingen. Burger: "De dagdeelnemers waren enthousiast. Er werd nog nagesproken over het verwijderen van tijdelijke natuur; zal men dat in praktijk accepteren? Hier zijn namelijk nog geen ervaringen mee opgedaan. Men was het er over eens dat de communicatie met de omgeving, het informeren, en het 'verwachtingenmanagement' hierbij een belangrijke rol spelen.


Meer informatie over Tijdelijke Natuur is te vinden op de website van InnovatieNetwerk en op www.tijdelijkenatuur.nl.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden