Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

17 april 2014


De Natuurvisie van staatssecretaris Sharon Dijksma geeft de goede beleidsrichting voor de lange termijn. Om natuur verder maatschappelijk te verankeren is synergie met alle maatschappelijke belangen essentieel. De gestelde doelen vragen een grote inzet waarbij goed onderbouwde afwegingen tussen maatschappelijke belangen nodig blijven. Dit stelt de branche van groene adviesbureaus op basis van zijn ervaring met deze aanpak.


Het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie van groene adviesbureaus, waardeert de positieve toon in de Natuurvisie. De visie gaat uit van toenemende betrokkenheid van burgers, organisaties, bedrijven en de verschillende overheden bij natuur. Natuur kan bijdragen aan gezondheid, wonen, werken, recreëren en waterveiligheid en tegelijk in stand blijven. De visie gaat daarbij terecht uit van de eigen kracht van natuur om zich verder te ontwikkelen. De groene bureaus werken in hun praktijk al geruime tijd met deze uitgangspunten. De bureaus adviseren over het samengaan van de vele maatschappelijke belangen en over het creëren van condities om natuur op eigen benen te laten staan die aansluit op meer aandacht voor natuurlijke systemen en de landschappelijke schaal zoals in de Natuurvisie geformuleerd. Zij kennen de dilemma's en ook de oplossingen om de maatschappelijke waarde van natuur te verzilveren. Daarmee draagt hun kennis bij aan de invulling van de Natuurvisie.


Johan Burger, voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus onderschrijft de stelling in de Natuurvisie dat een andere omgang met natuur leidt tot 'schuren' met wettelijke en bestuurlijke kaders: "De groene bureaus ervaren in de praktijk dat een aantal juridische eisen praktische en innovatieve oplossingen in de weg staan. Nu is natuurregelgeving deels gericht op het individuele dier of de plant wat ecologisch niet altijd betekenis heeft". Hij benadrukt dat de Natuurvisie ook ziet dat er nog veel moet gebeuren om de nationale en internationale doelen voor natuur te bereiken. "De richting is goed, nu de schouders eronder".

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden