Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging


17 jan 2014

Het Netwerk Groene Bureaus en InnovatieNetwerk organiseren op 5 maart 2014 in Amersfoort een themabijeenkomst over 'Tijdelijke Natuur'. De bijeenkomst is gericht op adviesbureaus.

De belangstelling voor Tijdelijke Natuur groeit. Grondeigenaren en organisaties laten steeds vaker Tijdelijke Natuur ontstaan op braakliggende grond. Er zijn al 25 aanvragen voor een ontheffing Tijdelijke Natuur ingediend en de eerste resultaten hiervan zijn bekend. Zeven partijen hebben in een Green Deal Tijdelijke Natuur afgesproken om nog bestaande knelpunten op te lossen.

Groene adviesbureaus, stedenbouwkundige bureaus en ingenieursbureaus hebben in hun werk te maken met kansrijke situaties voor Tijdelijke Natuur. De themabijeenkomst 'Advisering over Tijdelijke Natuur' heeft tot doel deze adviesbureaus te ondersteunen bij het omgaan met Tijdelijke Natuur. In de richting van de opdrachtgever vraagt dat realistische voorlichting, discussies over weerstanden en over vooroordelen, een goede ontheffingsaanvraag en monitoring. Op de bijeenkomst komen de sociale, economische, ecologische en juridische dimensies aan de orde, evenals praktijkervaringen van adviesbureaus.

Alle adviseurs, lid of geen lid van het Netwerk Groene Bureaus, zijn van harte welkom.
Aanmelden kan vóór 21 februari 2014 via www.netwerkgroenebureaus.nl/tijdelijkenatuur.

Het Netwerk Groene Bureaus en InnovatieNetwerk organiseren deze bijeenkomst voor adviesbureaus mede namens de partijen die samenwerken in de Green Deal Tijdelijke Natuur. Zij organiseren, verspreid over Nederland bijeenkomsten om partijen te informeren, ervaringen uit te wisselen en grondeigenaren te enthousiasmeren Meer informatie over Tijdelijke Natuur en de Green Deal is te vinden op http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/38/TijdelijkeNatuur.html