Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

18 nov 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 6 december 2013 een themabijeenkomst over 'Ecologie in BREEAM-NL'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode voor de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden. Gebouwen en gebieden kunnen voor duurzaamheid gecertificeerd worden. Groene adviesbureaus doen bij projecten concrete voorstellen voor de invulling van de ecologische en landschappelijke onderdelen van deze certificering. De themabijeenkomst is gericht op kennismaking met BREEAM-NL (ochtend) en het ontwikkelen van voorstellen voor de verdere ontwikkeling van de ecologische onderdelen in BREEAM-NL (middag).

Als kennismaking wordt ingegaan op BREEAM-NL, de plek van ecologie in BREEAM-NL, de ervaringen van een adviseur en van een assessor.

De Dutch Green Building Council (www.dgbc.nl) beheert BREEAM-NL en actualiseert die regelmatig in nauwe samenwerking met de markt. Voor 'Landgebruik en Ecologie' binnen BREEAM-NL Nieuwbouw (het meest gebruikte keurmerk) en BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling (grote potenties) worden de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande credits én mogelijkheden voor nieuwe credits in kleine werkgroepjes besproken. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om opdrachtgevers meer te interesseren voor het investeren in ecologische credits.

Aanmelding voor de bijeenkomst in Utrecht is mogelijk vóór 30 november 2013 via www.netwerkgroenebureaus.nl/breeam-nl

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert jaarlijks ongeveer vier themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen.