Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

2 sept 2103

Het Netwerk Groene Bureaus is een ledenwerfactie gestart om de kracht van de vereniging verder te vergroten. Het Netwerk verbindt al tweederde van de ecologische adviseurs die bij Nederlandse adviesbureaus werken. In 2013 kunnen bureaus, indien zij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Netwerk, lid worden zonder inschrijfgeld te betalen.

Via 'leden werven leden' worden bureaus uitgenodigd zich aan te melden voor het lidmaatschap. Op dit moment zijn tweemaal zoveel aanvragen in behandeling dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Het Netwerk ondersteunt groene bureaus op het gebied van kwaliteit in advisering, belangenbehartiging, bedrijfsvoering en zorgt voor sociale verbinding tussen adviseurs.

De gedragscode, de klachtenprocedure en het ethisch consult voor dilemma's zorgen voor kwaliteitsborging. Kennis wordt ontwikkeld via themabijeenkomsten, discussies op basis van de praktijk, uitwisselen van actuele informatie en het ontwerp van nieuwe werkwijzen. Het Netwerk zorgt voor belangenbehartiging door steun te bieden bij problematische aanbestedingen en bij oneerlijke concurrentie. De branche wordt over het voetlicht gebracht bij overheden, opdrachtgevers en de maatschappij. Overheden krijgen daarmee meer inzicht in de praktijk van de uitvoering, opdrachtgevers in de haken en ogen bij aanbesteden en de maatschappij in de betekenis van ecologische advisering.

De informele contacten tijdens de bijeenkomsten van het Netwerk zorgen voor sociale verbinding tussen de adviseurs. Door collega's met dezelfde vragen en ervaringen te spreken, weten de adviseurs zich deel van een groter geheel.

Op www.netwerkgroenebureaus.nl/wervingsactie is meer informatie te vinden over het Netwerk en het lidmaatschap.