Afdrukken

24 juni 2013

De rijksoverheid nodigde maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden afgelopen zaterdag 22 juni 2013 uit om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven. NGB voorzitter Johan Burger nam deel aan de Natuurtop. Vóór de Natuurtop lanceerde de staatssecretaris het pamflet 'Vooruit met Natuur'.

De dag werd geopend door minister-president Rutte, die een gloedvol betoog hield over de waarde van natuur. Prinses Irene was één van de prominente gasten. De resultaten van de 'groene tafels' van de dag worden later bekend gemaakt. Het aantal deelnemers aan de tafels overtrof de verwachtingen van de organisatie (min EZ) en er werden veel constructieve ideeën geopperd.

sharon_dijksma_2012_jpegDe staatssecretaris had drie hoofdpunten in haar betoog:

1.    Minder individuele soortbescherming, maar voorwaarden scheppen
2.    Biodiversiteit bij en door bedrijven stimuleren (ecologische footprint)
3.    Natuur van hindermacht naar kracht (voor economie en maatschappij).

Punt 1 sluit volledig aan bij het pleidooi van het Netwerk Groene Bureaus om van 'postzegelacties' te komen tot 'soortmanagementplannen'. Staatssecretaris Dijksma sloot af met de opmerkingen dat de provincies de regisseurs van de natuur worden én dat Nederland weer gidsland moet worden. Met dit laatste wordt een duidelijke ambitie neer gezet. Johan Burger: 'Een geslaagde en positieve Natuurtop waar veel energie te bespeuren viel bij alle aanwezigen.'

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden